Werkwijze

In mijn praktijk werk ik holistisch. Dat wil zeggen dat ik samen met jou ga kijken naar de lichaam, geest en emoties. Met mijn opleiding als psycholoog en aanvullende opleidingen combineer in de reguliere werkwijze met complementaire technieken. De techniek die ik het meest gebruik is EFT, aangevuld met technieken uit de cognitieve gedragstherapie, ontspannings­oefeningen, TAT, andere lichaams­gerichte technieken en ondersteunend voedingsadvies. Door van verschillende methodes de beste elementen te gebruiken en deze af te stemmen op de klant, bereiken we het beste resultaat. (Ik gebruik liever het woord klant dan cliënt omdat dit voor mij gelijkwaardiger klinkt.) Om vrij te worden en steeds meer het leven te kunnen leiden dat je wilt, ga ik samen met jou op zoek naar de factoren die je klachten in stand houden en het belangrijkste: we werken aan een oplossing. De technieken die ik gebruik zijn zeer geschikt voor de behandeling van trauma, angst en bij een laag zelfvertrouwen. EFT is daarnaast geschikt voor een reeks aan andere klachten. Bij twijfel of de sessies voor jou of je kind geschikt zijn, kan je altijd vrijblijvend contact zoeken. Veel gestelde vragen over EFT zijn te lezen in de FAQ.

Kennismakingsgesprek

Als je twijfelt of gewoon wat meer wil weten over wat EFT is en of je het prettig vindt om met mij te werken, kunnen we een kennismakingsgesprek houden. Hierin zal ik je laten ervaren wat EFT is en kunnen we kijken of het goed voelt om samen aan de slag te gaan met je klachten. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten en is gratis.
Het is ook mogelijk om dit gesprek via de skype te houden.

Eerste sessie

In de eerste sessie maken we (verder) kennis met elkaar en de technieken. Samen bespreken we wat er aan de hand is en spreken we een doel af. Het is handig om van te voren de intakelijst in te vullen met de informatie die je nuttig acht voor de behandeling. Ik ga graag zo snel mogelijk aan de slag om de problemen op te lossen en door van te voren al dingen op papier in te vullen zijn we daaraan zo weinig mogelijk tijd kwijt.
Om een beeld te krijgen van de problematiek is het ook nuttig om de klachtenlijst, de 4DKL, in te vullen. Door deze aan het einde en eventueel halverwege ook in te vullen is het makkelijk te meten of er vooruitgang is. Het invullen van deze lijst wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht.
Aan het einde van de sessie kijken we of het klikt en we beiden denken aan de slag te kunnen met de problemen.

Tweede en derde sessie

In de tweede en derde sessie gaan we aan de slag met de klachten door middel van EFT en TAT en bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen.
Ook kunnen we je gedachten onderzoeken om te kijken hoe behulpzaam ze zijn met technieken uit onder andere de cognitieve gedragstherapie.
Bijna altijd spreken we oefeningen af voor thuis om het proces zo snel mogelijk te laten gaan en je thuis handvatten te geven om met acute angst of klachten om te kunnen gaan.
Na de derde sessie evalueren we: hoe verloopt de behandeling, zijn de gestelde doelen gehaald?

Verdere behandeling

Om de drie sessies evalueren we om te kijken hoe de behandeling loopt en of we nog op het goede spoor zitten.
Aan het einde van de behandeling en eventueel tussendoor vul je de 4DKL nogmaals in om op een objectieve manier te bekijken in hoeverre er vooruitgang is.